Vattnets kretslopp

Modell som hjälper eleverna att förstå vattnets kretslopp. Det här är spännande! Fyll på vatten (saltat) i havet. Tänd lampan. Ladda molnet med iskuber. Vattnets kretslopp startar. Lampan (solen) värmer vattnet i havet. Det avdunstar och kondenseras på molnet. Droppar faller ner och samlas i insjön.

Undersök: Hur är det med vattnet i insjön. Salt eller sött? Förorena havet t.ex. med karamellfärg. Följer färgen med till sjön?

Förorena lite varje dag i havet. Vad händer till slut? Påverkar föroreningar i sjön havet? Hitta på egna experiment. Vad händer om …? Kan föroreningar i luft påverka vatten? Diskutera: Hur kan vi hjälpa naturen? Vad kan vi ändra på? En hoppingivande modell! Den visar hur naturens gigantiska vattenreningsverk fungerar. Slutar vi bara att tillföra föroreningar, kan vi få tillbaka rent vatten igen.

Vi tror att denna modell kan vara en viktig del av miljöarbetet på skolan. Den skapar livslång förståelse och respekt för vattnets kretslopp.

Storlek: ca 65 cm x 35 cm x 20(h) cm.

Vi har 4 st kretslopp att låna ut.