Tillsammans för Agenda 2030

Projektets syfte är att öka elevernas kunskaper om de Globala målen genom värdeskapande lärande.

Eleverna får ta fram fram förslag på hur ett företag kan bli bättre på att arbeta med de globala målen. Varje klass får ett företag som de besöker. Tillbaka på skolan spånar de idéer, lär sig mer om det som de behöver, och gör förslag till företaget. Förslagen kan presenteras som film, bildspel, modell eller plansch. Planschen trycks upp på kontorsservice i kommunhuset. Vi har också en planering i Unikum ”Tillsammans för Agenda 2030” .

Projektet startar upp för lärare den 13 augusti med en föreläsning av Globala skolan.

Vi verksamhetsutvecklare har en workshop om de globala målen och entreprenörskap med varje klass i början av läsåret.

Projektet ingår som en del i skolornas arbete med SYV Framtidsplan där varje enhet planerar hur eleverna ska få kunskap och verktyg att göra väl underbyggda val av studier och yrken i ett livslångt lärande.

Redovisning för företagen sker i november och elevernas förslag ställs ut i Mölnlycke kulturhus.