Program

Under hösten 2019 kommer Bordercrossing, som är en utställning från Reggio Emilia i Italien. Den 12 augusti öppnar utställningen i Härryda och kommer även att vara tillgänglig för kommuner utifrån.

Vårt huvudfokus  på Tellus är att under hösten hålla i workshops/fortbildning för alla pedagoger i förskola, fritidshem och åk 1 – 3, vilket ger oss begränsade möjligheter att ta emot barn- och elevgrupper.

Syftet med fortbildningen är att vidarutveckla kompetenser att leda god undervisning med fokus på naturvetenskap, digitalisering, estetik och hållbar utveckling. Bordercrossing betyder gränsöverskridande vilket innebär att utställningen inspirerar till ämnesövergripande undervisning. Utställningen består dels av ateljéer där pedagoger får möjlighet att utforska, undersöka och experimentera inom naturvetenskap, digitalisering och estetik, dels av dokumentationer som visar på barn och elevers utforskande och lärande i projektform.