Program

Under hösten 2019 driver Tellus i huvudsak två stora projekt, ”Tillsammans för Agenda 2030″ och Bordercrossing.

Bordercrossing är en utställning från Reggio Emilia i Italien. Den 12 augusti öppnar utställningen i Härryda och kommer även att vara tillgänglig för kommuner utifrån.

Vårt huvudfokus  på Tellus är att under hösten hålla i workshops/fortbildning för alla pedagoger i förskola, fritidshem och åk 1 – 3, vilket ger oss begränsade möjligheter att ta emot barn- och elevgrupper

Syftet med fortbildningen är att vidareutveckla kompetenser att leda god undervisning med fokus på naturvetenskap, digitalisering, estetik och hållbar utveckling. Bordercrossing betyder gränsöverskridande vilket innebär att utställningen inspirerar till ämnesövergripande undervisning. Utställningen består dels av ateljéer där pedagoger får möjlighet att utforska, undersöka och experimentera inom naturvetenskap, digitalisering och estetik, dels av dokumentationer som visar på barn och elevers utforskande och lärande i projektform.

” Tillsammans för Agenda 2030″ är ett projekt där elever i årskurs 8 på Landvetterskolan, Rävlandaskolan och Önnerödskolan hjälper företag i kommunen att bli bättre på de Globala Målen.