Program

Välkommen att boka ett tema-besök hos oss!

Tellus är Härryda Kommuns resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik. Miljön på Tellus kan stimulera utveckling och lärande på ett annat sätt än i klassrummet/på den egna enheten. Under ett besök på Tellus får ni möjlighet att utforska olika områden med fokus på de entreprenöriella kompetenserna till exempel nyfikenhet, tilltro till den egna förmågan, kreativitet och samarbete.

När ni kommer till oss på ett tema är tanken att miljön hos oss ska stimulera utveckling och lärande på ett annat sätt än i klassrummet. Alla våra teman bygger på de entreprenöriella förmågorna, hållbar utveckling och ett normkritiskt förhållningssätt.
I största möjliga mån samarbetar vi med ÅterC och använder oss av deras återbruksmaterial. Varje tema startar med en dramatisering där ni träffar en eller flera karaktärer som anknyter till det valda ämnesområdet.

Under fliken Boka besök finns information om hur du går tillväga om ni vill komma på någon av våra teman med er barngrupp, klass eller fritidshem/-klubb. Vi kan också komma ut till er enhet med flera av våra teman i enklare form.