Teknikhandledning

Från och med hösten 2018 har teknikämnet 200 timmar i grundskolan, samt eget centralt innehåll i årskurs 1-3.
Från hösten erbjuder Tellus handledning Tellus teknikhandledning till de skolor som anmäler intresse. Syftet med satsningen är att stärka teknikämnet och bidra till likvärdigheten i Härryda kommun.
Handledningen omfattar tre träffar á 2 timmar. Mer information om hur bokningen går till och vad träffarna handlar om finns i bifogad pdf.