Programmering

När barnen kommer hit på programmering vill vi stärka barnen förmåga att förstå och använda digital verktyg, och då är ju programmering ett bra sätt att börja med. Barnen får utveckla sin förmåga att samarbeta, lösa problem och hitta lösningar på olika problem på ett lekfullt och lustfyllt sätt. Vi använder oss av bluebots och tiden är 60-70 min.