Micro:bit åk 4-9

I vårt tema micro:bit ges eleverna möjlighet att få en mer konkret och engagerande ingång till programmering. Syftet med temat är att visa på att den kan användas i en  rad projekt inom såväl matematik, naturvetenskap och teknik och få eleverna mer aktiva och engagerade i undervisningen.
När man bokar vårt micro:bit tema binder man upp sig på tre tillfällen.

Tillfälle 1. Vi kommer ut till enheten. Här får eleverna lära känna micro:biten. Tiden är 60 min.

Tillfälle 2. Vi kommer ut till enheten. Vi fortsätter arbeta med micro:biten och introducerar sensorerna, variabler och motorer. Tiden är 60 min.

Tillfälle 3. Ni kommer till oss på Tellus. Här får eleverna använda sig av det de har lärt sig för att lösa uppdragen och få staden att fungera.