Matematik

Under våren 2019 erbjuder Tellus kompetensutveckling i programmering. Under hösten 2018 har pedagogerna på Tellus studerat programmering på Högskolan i Halmstad och Göteborgs Universitet. Bakgrunden till detta har varit att skapa förutsättningarför att vi själva ska äga kunskaperna och möjligheterna till god fortsatt kompetensutvecklingav kommunens lärare inom ramen för digitaliseringen, med fokus på matematik och teknik.Utvecklingen går fort och är komplex.

Det visar sig att de högre utbildningarna som erbjuds inte alltid är helt “injusterade” till lärarnas, och elevernas vardag där de är idag. Under våren vill vi därför prova en egen utbildning för matematiklärarna i åk 7-9. Tellus pedagoger ansvarar och målet är att skapa ett underlag och förutsättningar för att lärarna, utifrån sin praktik och tillsammans, ska utveckla sin undervisning med sikte på hög och likvärdigkvalitet.

Från och med HT 2018 ingår programmering i olika programmeringsmiljöer imatematikämnet. Det är inte meningen att mattelärare ska undervisa i programmering. Däremot ska lärarna kunna använda programmering för att förstärka matematiska begreppeller för att ge ett sammanhang för tillämpning av matematiska begrepp. Syftet med fortbildningen är att ge lärarna metoder och verktyg för att göra detta. Det programspråk vi kommer att använda heter Scheme. Språket är till sin uppbyggnad liktmatematikens uttrycksformer. T.ex används variabler på samma sätt och funktionerna spelar nästan samma roll. Beräkning sker på samma sätt som i matematik; det finns beräkningsregler som man kan följa. Språket kan även tydliggöra prioriteringsregler.