Lego WeDo åk F-3

Kom hit och bygg färglada små figurer som både rör sig och lyser. I vårt tema lego WeDo får eleverna en första inblick i mekanik, elektronik och programmering. Här får eleverna träna på att följa instruktioner och samarbeta för att lösa olika uppdrag.
Tiden är 60-70 min. Observera att man behöver ha varit här på steg 1 för att kunna boka steg 2.

  1. Bygg roboten Milo och programmera den att förflytta sig från punkt A till B.
  2. Bygg ihop två stycken Milo och lös uppdragen som väntar.