Kemi

Under kemibesöken får barnen möta en karaktär som har anknytning till temat. Det kan vara tex Marie Curie eller en astronaut. Vi kopplar temana till förskolans läslyft inom natur, teknik och språkutveckling. Ni kan välja mellan två inriktningar. Den andra kommer under hösten 18.

  1. Följ med på en resa ut i rymden för att utforska Mars och labba med hjälp av gasen koldioxid. I vårt kemi tema får barnen utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
    Tiden är 60-70 min.