Bordercrossing på Tellus ht 2019

Till hösten kommer det att se lite annorlunda ut här på Tellus. Vi kommer att ta emot utställningen Bordercrossing och det kommer att vara en fortbildningssatsning för pedagoger i förskolan, förskoleklass, fritidshem och åk 1-3.

Kvalitet i undervisningen genom Bordercrossing

Syftet med fortbildningen är att vidarutveckla kompetenser att leda god undervisning med fokus på naturvetenskap, digitalisering, estetik och hållbar utveckling. Bordercrossing betyder gränsöverskridande vilket innebär att utställningen inspirerar till ämnesövergripande undervisning. Utställningen består dels av ateljéer där pedagoger får möjlighet att utforska, undersöka och experimentera inom naturvetenskap, digitalisering och estetik, dels av dokumentationer som visar på barn och elevers utforskande och lärande i projektform.