Fysik

Under fysikbesöken får barnen möta en karaktär som har anknytning till temat, som tex Hypatia. Vi kopplar temat till förskolans läslyft inom natur, teknik och språkutveckling. I temat kommer barnen att utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om fysikaliska fenomen. Inriktning presenteras under hösten 18.