Vad skulle hända om luften inte fanns?

Under besöket får barnen möta Galileo Galilei och astronauten Jessica Meir. Båda funderar över jordens dragningskraft och hur man kan undersöka den. Barnen får följa med på en resa ut i rymden där de får se ett experiment på månen. De får sedan utforska luft och dess egenskaper. I temat kommer barnen att utveckla sin förståelse för naturvetenskap och  sitt kunnande om fysikaliska fenomen. Barnen kommer även att få pröva sina idéer med hjälp av enkla konstruktioner.