Fysik – friktion åk F-3

I vårt tema fysik-friktion kombinerar vi naturvetenskap och teknik samtidigt som man lär sig grunderna i programmering. Eleverna får bygga en liten robot av Lego som drar en vagn där det får lägga på olika tyngder. De får också undersöka olika underlags betydelse och hur valet av däck påverkar friktionen. När de löser uppdragen får eleverna träna på att följa instruktioner och samarbeta.
Tiden är 90 min.