EV3 åk 4-9

Våga ta makten över tekniken! Med våra EV3 robotar får eleverna själva bli aktiva producenter istället för passiva konsumenter. Vårt tema är upplagt så att eleverna ska få en förståelse för modern teknik och se praktiska tillämpningar av matematik. Ett av våra syften är att skapa  intresse och nyfikenhet hos eleverna för matematik och teknik. Besöket är 60 – 70 min.