EV3 åk 4-9

Våga ta makten över tekniken! Med våra EV3 robotar får eleverna själva bli aktiva producenter istället för passiva konsumenter. Våra teman är upplagda så att eleverna ska få en förståelse för modern teknik och se praktiska tillämpningar av matematik. Ett av våra syften är att skapa  intresse och nyfikenhet hos eleverna för matematik och teknik.
Vi erbjuder tre olika upplägg och ni väljer det som ni finner lämpligast för er grupp. Har eleverna aldrig arbetat med lego EV3 innan, rekommenderar vi att starta på steg 1. Tiden är 60-70 min för varje steg.

  1. OS på Tellus.
    Kom och programmera våra EV3 robotar så att de kan delta i tre olika OS-grenar. Skidskytte, slalom och hockey.
  2. Här får eleverna programmera robotarna så att de läser av sin omgivning och på så sätt rör sig smartare. Eleverna får olika utmaningar och får utveckla sin förmåga att fatta beslut och ta risker för att lösa programmeringsuppdragen.
  3. Programmera EV3 roboten genom vår labyrint och lös uppdragen på vägen. För att boka det här steget krävs att man har varit här på steg 1 och 2. Det innebär att eleverna kan använda styr- resp rattblocken, den lilla motorn samt programmera roboten till att mäta avstånd och känna av färger.