Bagdad Challenge

Upptäck matematik på ett nytt och spännande sätt.

I Bagdad kan människor från olika tider och platser mötas. Vi människor använder oss av matematiken för att förstå varandra och det är ett starkt och effektivt verktyg för att lösa olika typer av problem. Hur kan vi lära oss av varandra genom att kommunicera och hur kan vi träna på att bli riktiga problemlösare?

På ett besök hos oss på Tellus och Bagdad jobbar vi i grupp med att försöka klura ut luriga problem och vi testar olika metoder för att lösa dem. Tiden är 60-70 min och vi erbjuder två olika upplägg. Välj det som ni finner lämpligast för er grupp och mejla oss en bokningsförfrågan ( se fliken boka besök).

  1. Problemlösning.
    Syftet är att låta barnen få möjlighet att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga men också utveckla sin förmåga att lyssna och samarbeta för att kunna undersöka, reflektera över och prova olika lösningar av egna andras problem.
  2. Mönster.
    Syftet är att låta barnen utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.